วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2561 / 2018 ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก ทัวร์นครวัด นครธม เที่ยวเขมร ราคาโปรโมชั่น ทัวร์เขมร ทัวร์นครวัด นครธม โปรแกรมทัวร์กัมพูชา แพคเกจทัวร์นครวัด บริษัททัวร์เขมร

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์เขมร เที่ยวนครวัด นครธม เที่ยวมรดกโลก ปีใหม่ 2017 ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
วันเดินทาง16-18, 23-25 ก.ย./ 7-9, 14-16, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ต.ค./ 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย./ 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 23-25, 24-26 ธ.ค./ 30 ธ.ค. 59-01 ม.ค. 60 / 31 ธ.ค. 59-02 ม.ค.60
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   12,900  บาท
สายการบินThai Smiles (WE)
Code:   A5-CAM-3D-WE

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์เขมร เที่ยวนครวัด นครธม เที่ยวมรดกโลก ปีใหม่ 2017 ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมโชว์ ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
วันเดินทาง3-5, 4-6, 10-12 , 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ก.พ./ 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26 มี.ค./ 31 มี.ค.-02 เม.ย./ 1-3, 7-9, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 เม.ย./ 29 เม.ย.- 1 พ.ค./ 5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 พ.ค.60
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   12,900  บาท
สายการบินThai Smiles (WE)
Code:   A5-CAM-3D-WE

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์เขมร กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย 2 วัน 1 คืน (PG) (ก.พ.-เม.ย.61) สงกรานต์ 2018 (GT-REP PG01) ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทางวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ , 10-11 , 24-25 มีนาคม , 06-07 , 07-08 , 13-14 , 14-15 , 15-16 , 21-22 , 28-29 เมษายน 2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   12,555 - 19,555  บาท
สายการบินBangkok Airways (PG)
Code:   AST-CAM-2D-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร สงกรานต์ 2014 นครวัด นครธม ราคาถูกทัวร์เขมร กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน (PG) (ก.พ.-เม.ย.61) สงกรานต์ 2018 (GT-PNH PG02)  ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
วันเดินทางวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ , 30 มีนาคม - 01 เมษายน , 06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 เมษายน 2561
ราคาทัวร์เขมร  เริ่มต้น  :   14,555 - 19,555  บาท
สายการบินBangkok Airways (PG)
Code:   AST-CAM-3D-PG
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง

ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ราคาถูก

ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ล่องทะเลสาบ เที่ยวมหาปราสาท 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พิเศษ !! พัก 4 ดาว อาหารอินเตอร์บุฟเฟต์ ชมโชว์ระบำนางอัปสรา ตลาดโรงเกลือ เสียมเรียบ Killing Filed ศาลเจ้าเจก เจ้าจอม NIGHT MARKET ปราสาทบันทายศรี ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรหม นครธม นครวัด เขาพนมบาเค็ง โตนเลสาบ เสียมเรียบ ตลาดโรงเกลือ
ราคาทัวร์เขมร 8,900  บาท
วันเดินทาง : (9ท่านออกเดินทางโดยรถตู้ )  ออกเดินทางทุกวันศุกร์
สายการบินBUS / VAN
Code: A16-CAM-3D-BUS

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»