วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ตรุษจีน สงกรานต์ 2561 / 2018 เที่ยวปักกิ่ง 2561 / 2018 ถูกมาก เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งกระเช้า Snow World การบินไทย เมืองจีน ทัวร์จีน beijing Tour โปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง โปรโมชั่น

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่ง 2018 ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังโบราณกู้กงร้านนวดฝ่าเท้า  หอบูชาเทียนถาน  กายกรรมปักกิ่ง  ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนร้านหมอนยางพารา  ผ่านชมสนามกีฬารังนก  ช้อปปิ้ง THE PLACE  ร้านหยก  กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)  ถนนหวังฟูจิ่ง  ถนนอาหารตงหัวเหมิน  วัดลามะ  ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
วันเดินทาง :   12-16/ 13-17 เม.ย.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  30,999  บาท
สายการบิน :  Nok Scoot  (XW)
Code :  A6-PEK-5D3N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านใบชา อุทยานเป๋ยไห่ ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะ นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ร้านนวด ฝ่าเท้า THE PLACE ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านปี่เซีย ตลาดรัสเซีย
วันเดินทาง :   14-18, 15-19 มี.ค./ 29 มี.ค.- 2 เม.ย./ 12-16 เม.ย./ 9-13, 18-22 มิ.ย./ 6-10, 14-18 มิ.ย.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  15,900 - 23,900 บาท
สายการบิน :  HAINAN AIRLINES (HU)
Code :  A2-PEK-5D3N-HU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่...พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน ตื่นตาตื่นใจกับ...กายกรรมปักกิ่ง…ที่มีเสียงชื่อก้องโลก เมนูพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ และ อาหารปิ้งย่าง BBQ
วันเดินทาง :   7-11, 8-12, 18-22, 22-26 มี.ค./ 11-15, 20-24 เม.ย./ 10-14, 25-29 พ.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  16,999 - 24,999 บาท
สายการบิน :  HAINAN AIRLINES (HU)
Code :  AST-PEK-5D3N-HU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปีใหม่ 2018ทัวร์ปักกิ่ง 2018 ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ย์สุ่ยจิน ชมบรรยากาศเมืองโบราณ แช่น้ำพุร้อน ชมวิวเมืองโบราณและกำแพงเมืองจีนยามค่ำคืน (Cable Car) จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ร้านยาบัวหิมะ กายกรรมปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราฯ พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) ร้านหยก ชมด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิค ตลาดรัสเซีย
วันเดินทาง :   26-30 ม.ค./ 16-20 ก.พ./ 06-10, 09-13, 12-16 มี.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  14,899 - 16,899 บาท
สายการบิน :  Nok Scoot  (XW)
Code :  A6-PEK-5D4N-XW

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่ง BIG HAPPY NIGHT BEIJING 5D 3N (TG) สงกรานต์ 2018 กรุงปักกิ่ง – เมืองโบราณกู๋เป่ย - กำแพงเมืองจีน(ด่านซือหม่าไถ) สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7ของโลก 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย TG 674/615 ราคารวมทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นแล้ว  / ลงช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 3 ร้าน *** เที่ยวได้เต็มที่ ไม่หงุดหงิด ไม่เสียเวลา   พิเศษ..… ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง, สุกี้ปักกิ่ง พร้อมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันเดินทาง :   วันที่ : 11 – 15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  38,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code :  A8-PEK-5D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน (CA) สงกรานต์2018 ชมกำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และสุกี้หม้อไฟ
วันเดินทาง :   วันที่ :11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  26,991 บาท
สายการบิน :  แอร์ไชน่า (CA)
Code :  AST-PEK-5D4N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ มนต์เสน่ห์ นครปักกิ่ง (CA)  5 วัน 3 คืน (GT-PEK CA03) สงกรานต์2018  
ชม กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถานชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่งลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ และอาหารปิ้งย่าง  BBQ

วันเดินทาง :   วันที่ :11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  27,991 - 29,991 บาท
สายการบิน :  แอร์ไชน่า (CA)
Code :  AST-PEK-5D3N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง  5 วัน 4 คืน (TG) (GT-PEK TG07) มี.ค.-เม.ย.61 สงกรานต์2018 ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน...พิเศษ แต่งชุดชาววังถ่ายรูป ท่านละ 1ใบชมความงดงามและยิ่งใหญ่...พระราชวังกู้กง...เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้หม้อไฟ เป็ดปักกิ่ง อาหารแมนจู พร้อมชมการแสดงระหว่างทานมื้อค่ำเยี่ยมชมคฤหส์ไวน์แดง ลิ้มรสไวน์แดง แถมฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด
วันเดินทาง :   วันที่ : 07 – 11 มี.ค. , 22 – 26 มี.ค. , 28 มี.ค. – 01 เม.ย. , 04 – 08 , 12 – 16 , 14 – 18 , 21 – 25 , 25 – 29 เม.ย. 61 
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  27,991 - 36,991 บาท
สายการบิน :  การบินไทย  (TG)
Code :  AST-PEK-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน (HU) เม.ย.-พ.ค.61 (SHHUPEK1) สงกรานต์2018 จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้ง THE PLACE-ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ–ถนนหวังฟูจิ่งร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
วันเดินทาง :   วันที่ : 13-17 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์** , 16-20/ 23-27 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  18,999 - 25,999 บาท
สายการบิน :  HAINAN AIRLINES (HU)
Code :  A6-PEK-5D3N-HU

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (CA) (SHCAPEK15) สงกรานต์2018 จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง - ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปิ้ง THE PLACE - วัดลามะ–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ถนนหวังฟูจิ่ง–ถนนอาหารตงหัวเหมิน - วัดลามะ–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
วันเดินทาง :   วันที่ : 12-16/ 13-17 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  30,999 บาท
สายการบิน :  AIR CHINA (CA)
Code :  A6-PEK-5D3N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน ปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (CA) (SHCATSN2) สงกรานต์2018 นั่งรถไฟความเร็วสูงไปปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง–ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนหวังฟูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก - ร้านยางพารา–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยง–ร้านยาบัวหิมะ - ชมไร่องุ่น–พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง–หมู่บ้านยุโรป - อาบน้ำแร่แบบส่วนตัว - ร้านผีชิว–ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี
วันเดินทาง :   วันที่ : 20-24 มีนาคม , 30 มีนาคม – 3 เมษายน , 10-14 / 11-15 / 12-16 เมษายน 2561 ** วันสงกรานต์ **
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  16,999 - 25,999 บาท
สายการบิน :  AIR CHINA (CA)
Code :  A6-PEK-5D3N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สงกรานต์ 2018ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ กำแพงเมืองจีน ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน (CA) (SHCAPEK16) สงกรานต์2018 จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง–ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก–ช้อปปิ้ง THE PLACE–ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–วัดลามะ–ถนนหวังฟูจิ่ง–ถนนอาหารตงหัวเหมิน–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
วันเดินทาง :   วันที่ : 11-15/ 12-16 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :  31,999 บาท
สายการบิน :  AIR CHINA (CA)
Code :  A6-PEK-5D4N-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»