วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42
ทัวร์คุนหมิงสงกรานต์ ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) สงกรานต์ 2017 (GT-KMG-TG02) logo thai 
kunming china 04 kunming china team24 kunming china05


ทัวร์คุนหมิงสงกรานต์ ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) สงกรานต์ 2017 (GT-KMG-TG02) พิชิต 2 ภูเขาหิมะ  หุบเขาสีน้ำเงิน ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG     
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code:  AST-GT-KMG-TG02-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กมีเตียงพัก
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
02-07 , 09-14 , 12-17 , 16-21 , มีนาคม  61
25,991 25,991 24,991 4,500
29 มีนาคม  - 03 เมษายน 61
25,991 25,991 24,991 4,500
 06-11 , 07-12  เมษายน 61 (วันจักรี)
28,991 28,900 27,991 4,500
10-15 , 12-17 , 13-18 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)
32,991 32,991 31,991 5,500


รีวิวโปรแกรม
ทัวร์คุนหมิงสงกรานต์ ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน (TG) สงกรานต์ 2017 (GT-KMG-TG02)

วันแรก           กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่
วันที่สอง        เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - ต้าลี่ –  แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน -  เมืองโบราณแชงกรีล่า
วันที่สาม        หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน -  ร้านสาหร่ายเกลียวทอง -  เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สี่            ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ - ร้านใบชา - ต้าหลี่
วันที่ห้า          ต้าหลี่ - คุนหมิง – ร้านหยก – ร้านไข่มุก - ตำหนักทองจินเตี้ยน - อิสระ SHOPPING
วันที่หก        วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ–คุนหมิง-กรุงเทพฯ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


โปรแกรมทัวร์คุนหมิง

GT-KMG-TG02

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»