วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ตรุษจีน สงกรานต์ 2018 / 2561 เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน 2018 / 2561 ถูกมาก เซี่ยงไฮ้ เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนียแลนด์ ผูโโถวซาน หังโจว ซูโจว โปรโมชั่น แพคเกจทัวร์เซี่ยงไฮ้ ประหยัด shanghai Tour

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ นานกิง หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หังโจว เซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม ร้านยางพารา หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านหยก ถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน อู๋ซี ซูโจว วัดฉงหยวน
วันเดินทาง22-26 พ.ย./ 28 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 29 ธ.ค. - 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 17- 21 มี.ค.61
ราคาทัวร์ :   13,555 - 19,555 บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A6-SHA-5D4D-XW
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ทัวร์ เซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2561 นานกิง อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ร้านไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านหยก หังโจว ร้านผ้าไหม ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา หังโจว
วันเดินทาง22-26 พ.ย./ 9-13 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 17-21 มี.ค.61
ราคาทัวร์ :   18,799 - 25,799 บาท
สายการบินNok Scoot (XW)
Code:   A6-SHA-5D4D-XW
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทัวร์เซี่ยงไฮ้  2561  เซี่ยงไฮ้  อูซี  พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)  ร้านไข่มุก  หังโจว  ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย  หังโจว   ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน   ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้  ช้อปปิ้งถนนนานกิง  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)   ลอดอุโมงค์เลเซอร์   หาดไว่ทาน  ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันเดินทาง07 – 11 มี.ค.61, 08 – 12 มี.ค.61, 10 – 14 มี.ค.61 / 06 – 10 เม.ย.61, 10 – 14 เม.ย.61, 20 – 24 เม.ย.61 / 09 – 13 พ.ค.61, 10 – 14 พ.ค.61, 16 – 20 พ.ค.61, 17 – 21 พ.ค.61, 24 – 28 พ.ค.61 / 30 พ.ค. – 03 มิ.ย.61 / 31 พ.ค. – 04 มิ.ย.61, 07 – 11 มิ.ย.61 14 – 18 มิ.ย.61, 21 – 25 มิ.ย.61
ราคาทัวร์ :   11,900 - 19,900 บาท
สายการบินTHAI AIR ASIA X (XJ)
Code:   A2-SHA-5D3D-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทัวร์จีน BIG SWEET NIGHT SHANGHAI เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ – อู๋ซี – ซูโจว – จูเจียเจียว 5วัน 3คืน (TG) สงกรานต์ 2561 พิเศษ....รวมค่าเข้า SHANGHAI DISNEYLAND พัก เซี่ยงไฮ้ 2 คืน ซูโจว 1 คืน ไม่ไปไม่ได้แล้ว!!!!!...เที่ยวได้เต็มที่ รายการสุดคุ้ม ไม่เสียเวลาเที่ยว......ช้อปปิ้งแค่ 3 ร้าน พิเศษ....Shanghai Disneyland ใหญ่กว่าฮ่องกง 3 เท่า Disneyland แห่งที่ 3 ของเอเชีย แห่งที่ 6 ของโลก
วันเดินทางวันที่ : 14 - 18 กุมภาพันธ์ , 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม , 07 – 11 มีนาคม // 21 – 25 มีนาคม , 29 มีนาคม – 02 เมษายน , 11 – 15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :   33,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
Code:   A8-SHA-5D3D-TG 
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทัวร์จีน BIG SHANGHAI PASSION 5D/3N เที่ยวเซี่ยงไฮ้เต็มๆ (เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจียว) (FM) สงกรานต์ 2561 ไม่ไปไม่ได้แล้ว!!!!!...เที่ยวได้เต็มที่ รายการสุดคุ้ม ไม่เสียเวลาเที่ยว......ช้อปปิ้งแค่ 3 ร้าน พิเศษ....Shanghai Disneyland ใหญ่กว่าฮ่องกง 3 เท่า Disneyland แห่งที่ 3 ของเอเชีย แห่งที่ 6 ของโลก
วันเดินทางวันที่ : 12 – 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :   28,900 บาท
สายการบิน :  SHANGHAI AIRLINES  (FM)
Code:   A8-SHA-5D3D-FM
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซานทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน หังโจว ผู่โถวซาน  ไหว้พระ  ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน ล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน ณ...เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
วันเดินทาง :  19-22, 27-30 ม.ค./ 1-4, 8-11, 15-18, 23-26 มี.ค./ 29 มี.ค.- 1 เม.ย.61  
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  16,999 - 19,999 บาท 
สายการบินAir China (CA)
Code:   AST-SHA-4D3D-CA

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ปีใหม่ 2561ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2561 เซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณจูเจียเจียว  ล่องเรือชมเมือง  ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้  ย่านซินเทียนตี้  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  หอไข่มุก  Sky Walk อุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทัน  ถนนนานกิง  ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว  เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
วันเดินทาง :  09 – 13 มี.ค.61 / 05 – 09 เม.ย.61, 11 – 15 เม.ย.61, 12 – 16 เม.ย.61 / 27 เม.ย. – 01 พ.ค.61, 11 – 15 พ.ค.61, 18 – 22 พ.ค.61, 23 – 27 พ.ค.61 / 06 – 10 มิ.ย.61
ราคาทัวร์เซี่ยงไฮ้  :   14,900 - 22,900 บาท
สายการบิน : Thai Air asia X (XJ) 
Code : A2-SHA-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»