วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลน์  2561

logo airasiax 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ปีใหม่ 2018 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หลิงซานต้าฝอ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อุโมงค์เลเซอร์


ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปีใหม่ 2561 เซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณจูเจียเจียว  ล่องเรือชมเมือง  ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้  ย่านซินเทียนตี้  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  หอไข่มุก  Sky Walk อุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทัน  ถนนนานกิง  ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว  เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : Thai Air asia X (XJ) 
Code : A2-SHA-5D3N-XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
09 – 13 มี.ค.61 15,900 3,500
05 – 09 เม.ย.61 / 11 – 15 พ.ค.61
16,900 4,500
11 – 15 เม.ย.61 / 12 – 16 เม.ย.61 / 27 เม.ย. – 01 พ.ค.61 22,900 4,500
18 – 22 พ.ค.61 / 23 – 27 พ.ค.61 / 06 – 10 มิ.ย.61 14,900 3,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 2018


วันแรก       กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้  XJ760 00.15 - 05.30 น.
วันที่สอง    เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม    เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
วันที่สี่        เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า      เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) X761 06.50 - 10.15 น.

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด


โปรแกรมทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»