วันอาทิตย์, 18 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐสโลเวนีย สโลวาเกีย สงกรานต์ 2561
ทัวร์ยุโรปตะวันออก Thai Airways
ทัวร์สโลวาเกีย เมืองเบรด ทัวร์สโลวาเกีย เมืองลุบเบลียน่า ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก ทัวร์ปราก 2560


ทัวร์ยุโรปตะวันออก สงกรานต์ 2561 ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐสโลเวนีย สโลวาเกีย ชมเมืองตากอากาศชื่อดังของสโลเวเนีย ที่เมืองลุบเบลียน่าและเบลด ชมเมืองเอสเตอร์กอมและเซนเทนเดร้ เมืองโบราณในฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ในบูดาเปสต์ ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:   A1-EEURO-8D-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 30 มี.ค.- 6 เม.ย.61 56,300 7,500
 6-13 เม.ย.61 61,300 7,500
 27 เม.ย. - 4 พ.ค.61 57,900 7,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐสโลเวนีย สโลวาเกีย สงกรานต์ 2561


วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ  TG-936 01.20-07.15
วันที่สอง    เวียนนา (ออสเตรีย)-เอสเตอร์กอม-เซนเทนเดร้-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
วันที่สาม     บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวาเกีย)-พาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต-เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่สี่     เวียนนา-กราซ (ออสเตรีย)-ลุบเบลียน่า (สโลเวนีย)
วันที่ห้า     ลุบเบลียน่า-เบลด (สโลเวนีย)-เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่หก     เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่เจ็ด    เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)
วันที่แปด     สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ TG-937 14.30 - 05.30

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง
และจะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น /
ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** **

รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรป| รีวิวโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»