วันอาทิตย์, 21 กันยายน 2557
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2558 ราคาถูก ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2015 เที่ยวญี่ปุ่น ถูกจริง โปรโมชั่น การบินไทย ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ทาคายามา ปลายปี 2557 /2014 ญี่ปุ่น หน้าหนาว บริษัททัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2557ทัวร์ญี่ปุ่น โปรโมชั่น การบินไทย เที่ยว โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) เกียวโต ศูนย์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอนิชิจิน (Nishijin Textile Center) พร้อมชมโชว์ชุดกิมโมโน และชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส นาโงย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน ยามานะชิ ทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ชิสึโอกะ ชมความงดงามแห่งยอดภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ "พิเศษ...อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์"
วันเดินทาง28 ต.ค.- 2 พ.ย./ 5-10, 19-24, 26 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 3-8, 4-9, 6-11, 18-23, 19-24 ธ.ค.57
ราคาทัวร์ เริ่มที่38,900 บาท
สายการบินThai Air Ways(TG)
Code:  VG-OSA-TYO-KYO-6D5N-TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าโทริอิเที่ยวญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งวัดโทไดจิ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้ง + เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต นั่งกระเช้าขึ้นโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ  ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ  
วันเดินทาง :  16-21, 30 ก.ย.- 5 ต.ค.57
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   46,900 บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG) 
Code:  ZG-OSA-TYO-6D4N-TG (2014)

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น 2014 บุฟเฟ่ท์ขาปูยักษ์ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย โปรโมชั่น ปลายปี 2557 เที่ยวโตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจาก มิกกี้เม้าท์พร้อมผองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ ชิซึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดัง ณ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น นาริตะ  ช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้ อิออน "พิเศษ...อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์"
วันเดินทาง16-20, 23-27 ก.ย./ 11-15, 18-22, 25-29 พ.ย.57
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  32,900  บาท 
สายการบินThai AIrways (TG)
Code:   VG-TYO-5D4N-TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2557ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี ปลายปี 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก ถ่ายรูปคู่กับกัมดั้มยักษ์ ย่านโอไดบะ ช้อปปิ้งย่านดังใจที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ  นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
วันเดินทาง27 ก.ย.- 2 ต.ค./ 28 ก.ย.- 3 ต.ค./ 4-9, 11-16, 12-17, 18-23, 19-24, 25-30, 26-31  ต.ค./ 1-6, 27, 8-13, 9-14, 15-20, 16-21, 22-27, 23 - 28 พ.ย./ 29 พ.ย.- 4 ธ.ค./ 30 พ.ย.- 5 ธ.ค./ 6-11, 7-12, 13-18, 14-19 ธ.ค.57
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 29,900  บาท 
สายการบิน : Jet Asia (JF)
Code:  ZG-TYO-6D4N-JF

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2014ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย โปรโมชั่น ปลายปี 2557 เที่ยวโตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจาก มิกกี้เม้าท์พร้อมผองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ ชิซึโอกะ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดัง ณ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น นาริตะ  ช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้ อิออน
วันเดินทาง :   5-9, 10-14, 14-18, 24-28, 28 ต.ค.- 1 พ.ย./ 4-8 พ.ย./ 2-6, 9-13, 16-20 ธ.ค.57
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  31,900  บาท 
สายการบินThai AIrways (TG)
Code:   VG-TYO-5D4N-TG

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2014ทัวร์ญี่ปุ่น ปลายปี 2557 - ต้นปี 2558 การบินไทย โปรโมชั่น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน วัดอาซะกุซ่าคันนอน ตามรอยรายการ ทีวีแชมป์เปี้ยน ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชื่นชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ (Onsen) อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด
วันเดินทาง :   11-15, 20-24, 25-29, 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 26-30 พ.ย.57/ 22-26 ม.ค.58
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  33,900  บาท 
สายการบินThai AIrways (TG)
Code:   TS-TYO-5D4N-TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2557ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี ปลายปี 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
วันเดินทาง1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 ต.ค./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย./ 30 ต.ค.- 3 พ.ย./ 5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-30 พ.ย./ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค./ 3 -7, 4-8, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 ธ.ค.57
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 29,900  บาท 
สายการบิน : Jet Asia (JF)
Code:  ZG-TYO-5D-JF

ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ปลายปี 2557ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว ปลายปี 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ ลานสกี ฟูจิเท็น นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งวัดโทไดจิ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต นั่งกระเช้าขึ้นโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ    

วันเดินทาง : 25-30 พ.ย./ 2-7, 9-14, 16 - 21, 23- 28 ธ.ค.57
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น: 47,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code: ZG-OSA-TYO-6D4N-TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็น สกี ปีใหม่ 2015ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2015 ฟูจิเท็น สกี เที่ยวญี่ปุ่น ชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต-อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ เล่นสกี Fuji Ten ลานสกีเปิด ภูเขาไฟฟูจิ กรุงโตเกียว วัดอาซากุซะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) อิออนพลาซ่า อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น  ( Free Wifi on Bus) (1-15 ธ.ค. เที่ยว หมู่บ้านโอชิโน๊ะฮักไค)  (เล่นสกี Fuji Ten ลานสกีเปิด 16ธ.ค.เป็นต้นไป)
วันเดินทาง : 3-7, 7-11, 10-14, 11-15, 17-21, 24-28, 25-29 ธ.ค./ 31 ธ.ค. 57 – 4 ม.ค. 58/ 1-5, 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25 ม.ค./ 22-26 ม.ค./ 28 ม.ค.- 1 ก.พ./ 29 ม.ค.- 2 ก.พ.58
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 35,900  บาท 
สายการบิน : Jet Asia (JF)
Code:  TF-TYO-5D-JF-SKI

ทัวร์ญี่ปุ่น Sanrio Purolandทัวร์ญี่ปุ่น ตุลาคม 2557 ซานริโอ พูโรแลนด์ เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก เพลิดเพลินกับ ซานริโอ พูโรแลนด์ พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบุย่า  นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
วันเดินทาง :      5-10 ตุลาคม 57
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   32,900 บาท
สายการบิน :  Jet Asia (JF)
Code:  ZG-TYO-6D4N-JF

ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสีทัวร์ญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2557 ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี TOKYO DREAM DESTINATION เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ บินไฟลท์เช้า พักก่อนเที่ยว 5 วัน 4 คืน “เดินทางโดยสายการบิน DELTA AIRLINES
วันเดินทาง :  8-12, 15-19, 22-26, 23-27 ต.ค./ 29 ต.ค.- 2 พ.ย.57
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   39,900 บาท
สายการบิน :  DELTA AIRLINES (DL)
Code:  ZG-TYO-5D4N-DL

ทัทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ศาลเจ้าเฮอันวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่  “The Wizarding World of Harry  Potter” สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ควรพลาด เที่ยวเมืองแห่งวัดเก่าแก่เมืองนารา ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึพร้อมให้อาหารกวางแสนน่ารัก เที่ยวเมืองหลวงเก่า สัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เมืองเกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ] ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ, จัสโก้อิออน ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติชื่อดัง (ออนเซ็น)
วันเดินทาง :   3-7, 10-14, 17-21, 22-26, 24-28 ต.ค./ 7-11, 14-18, 21-25 พ.ย./ 29 พ.ย.- 2 ธ.ค.57
ราคาทัวร์ เริ่มที่ :   39,900 บาท
สายการบิน :   Japan Airlines (JL)
Code:  GH-OSA-KYO-5D3N (JL)

japan-tokyo-tour21ทัวร์ญี่ปุ่นปลายปี 2557 โอซาก้า โตเกียว 5 วัน เมืองเกียวโต ชมวัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ชมศาลโทริอิ ณ ฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กม. และชมป่าไผ่ที่ อาราชิยาม่า เมืองนาโงย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน ชมทะเลสาบฮามาน่ะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น ฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดำซึ่งต้มจากจากบ่อกำมะถัน ชิสึโอกะ ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ของ ภูเขาไฟฟูจิ เมืองโตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจูกุ
วันเดินทาง :  30 ส.ค.- 3 ก.ย./ 6-10, 13-17, 20-24, 27 ก.ย.- 1 ต.ค./ 11-15, 25-29 ต.ค./ 8-12 พ.ย./ 13-17, 20-24 ธ.ค.57
ราคาทัวร์เริ่มต้น: 35,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code: VG-TYO-OSA-5D3N-TG(day flight)

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2557ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 2557 เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลกชมใบไม้เปลี่ยนสี นั่งลิฟท์ ชมความงามของน้ำตกเคง่อน ชมศาลเจ้าโทโชกุ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอดีตเมืองเอโดะ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด  ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ   นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุย่านดังใจกลางกรุงโตเกียว  พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์
วันเดินทาง :   23-28, 24-29, 25-30 ตุลาคม 57
ราคาทัวร์เริ่มที่49,900  บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)  
Code:  ZG-TYO-NIK-6D4N-TG

ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอทัวร์ญี่ปุ่น กันยายน - พฤศจิกายน 2014 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่ งดงาม ของปราสาทโอซาก้า เพลิดเพลินกับสวนสนุกระดับโลก UNIVERSAL STUDIO พบกับโซนใหม่ล่าสุด THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER  วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต + ช้อปปิ้งที่ย่านดังที่ชินจูกุ  นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ  สุดคุ้ม...เดินทางครั้งเดียว เที่ยวครบทุก HILIGHT พิเศษ!!อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
วันเดินทาง :   23-28 ก.ย./ 28 ต.ค.- 2 พ.ย./ 31 ต.ค. - 5 พ.ย./ 11-16 พ.ย.57
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   51,900  บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
Code:   ZG-OSA-TYO-6D4-TG

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว...

เที่ยว ฮอกไกโด สัมผัสอากาศหนาว ปลายปี 2557 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมโดราเอม่อน สกายพาร์ค หมู่บ้านไอนุ...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร เล่นสกีเมืองโทมามุ...

เที่ยวฮอกไกโด สัมผัสอากาศหนาว ปลายปี 2557 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สนุกสนานกิจกรรมบนลานสกีมากมาย เมืองอาซาฮิคาว่า เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คามิกาว่า...

ทัวร์ฮอกไกโด ซับโปโร ใบไม้เปลี่ยนสี...

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2557 สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด ...

ทัวร์ฮอกไกโด ปีใหม่ 2015...

เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2015 ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวมเมืองอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คามิกาว่า ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน...

ทัวร์ฮอกไกโด ซับโปโร ใบไม้เปลี่ยนสี...

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2557 ใบไม้เปลี่ยนสี เยือนญี่ปุ่นดินแดน สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด ...

ทัวร์ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ปีใหม่...

เที่ยวญี่ปุ่น ปีใหม่ 2015 ทัวร์ฮอกไกโด โดราเอม่อน สกายพาร์ค โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร สกีรีสอร์ท...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หน้าหนาว สกีรีสอร์ท พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร สกีรีสอร์ท...

ทัวร์ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ปลายปี 2557 เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้นประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด (กันยายน-ตุลาคม 2557) บินตรงสู่ฮอกไกโด ทัวร์ฮอกไกโด โดราเอมอนสกายปาร์ค พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ตุลาคม 2014 สัมผัสวิถีชีวิตของ ชนเผ่าไอนุ ณ หมู่บ้านไอนุ ชนพื้นเมืองของเกาะฮ็อกไกโด พิสูจน์บ่อโคลนเดือด...

ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก เที่ยวซัปโปโร...

เที่ยวฮอกไกโด 3-7 ธันวาคม 2557 วันพ่อ ฮอกไกโด ซัปโปโร โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ...

ทัวร์ฮอกไกโด โซอุนเคียว ซัปโปโร...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ปลายปี2557 : เที่ยวฮอกไกโด โซอุนเคียว ซัปโปโร วันปิยะเดือนตุลาคม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลียน...

«
»