วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก สงกรานต์ 2561 / 2018 โอซาก้า โตเกียว สงกรานต์ 2561 / 2018 เที่ยวญี่ปุ่น ถูกจริง โปรโมชั่น เที่ยวญี่ปุ่น โปรโมชั่น ฟูจิเท็นสกี ซากุระ โตเกียว โอซาก้า การบินไทย ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ 2561ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 พระพุทธรูปไดบุทสึ สวนอุเอโนะ -วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็นธรรมชาติ สวนดอกไม้ฮามะมะสึ  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า เกียวโต ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ
วันเดินทาง27 มี.ค. – 2 เม.ย./ 28 มี.ค.- 3 เม.ย. 61
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   39,900  บาท
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code:   A2-TYO-OSA-7D4N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 เพลิดเพลินทะเลสาบฮามานา นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ สักการะวัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดอาซากุสะ เที่ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ภูเขาไฟฟูจิ [ตามสภาพอากาศ] หรือ สนุกสนาน ณ ลานสกี ถ่ายรูปชิคๆคู่กับดอกซากุระ [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] เดินชิวตลาดปลาซึกิจิ  ผ่านชมทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ โอไดบะ ชมกันดั้มยูนิคอร์น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
วันเดินทาง16-21 ก.พ./ 1-6, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 มี.ค./ 27 มี.ค.- 1 เม.ย./ 28 มี.ค.- 2 เม.ย./ 29 มี.ค.- 3 เม.ย/ 30 มี.ค.- 4 เม.ย./ 31 มี.ค.-05 เม.ย.61
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   34,991 บาท
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code:   AST-OSA-TYO-6D4N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ 2561ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6 DAY 4 NIGHT (GT-KIXXJ08) (มี.ค.-พ.ค.61) (สงกรานต์61)  สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ  ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสันอันสวยงาม ช้อปปิ้งจุใจที่ ชินจูกุ อิออน มอลล์ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
วันเดินทาง212-17 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 ,19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 เมษายน , 26 เมษายน-01 พฤษภาคม , 27 เมษายน-02 พฤษภาคม , 28 เมษายน-03 พฤษภาคม , 29 เมษายน-04 พฤษภาคม , 30 เมษายน-05 พฤษภาคม , 01-06 , 02-07 , 03-08 , 04-09 , 05-10 , 09-14 , 10-15 , 25-30 , 26-31 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   39,999 - 51,999 บาท
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code:   AST-GT-KIXXJ08-7D4N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ วัดโทไดจิ ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง รถไฟสายโรแมนติก ชมดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
วันเดินทาง29 มีนาคม - 3 เมษายน 2561
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   54,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:  AJP-OSA-TYO-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ วัดโทไดจิ ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง รถไฟสายโรแมนติก ชมดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
วันเดินทาง3-9 เมษายน 2561 (วันจักรี)
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   55,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:  AJP-NGO-OSA-TYO-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7ปี รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง รถไฟสายโรแมนติก ชมดอกซากุระ สองข้างทาง ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
วันเดินทาง29 มี.ค. - 3 เม.ย./ 3-8, 4-9 เม.ย.61
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   49,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:  AJP-OSA-TYO-6D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น พระใหญ่ไดบุทสึทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 พระพุทธรูปไดบุทสึ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค แช่ออนเซ็นธรรมชาติ  สวนดอกไม้ฮามะมะสึ  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า เกียวโต ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า  ชินไซบาชิ
วันเดินทาง20-25, 21-26 มี.ค./ 3-8, 4-9, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 17-22, 18-23, 24-29, 25-30 เม.ย.61
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   35,900 - 49,900 บาท
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code:   A2-OSA-TYO-6D3N-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ 2561ทัวร์ญี่ปุ่น Wow #2 Golden Route Osaka Tokyo 5 Days 4 Nights (TR82) เม.ย.61 (สงกรานต์61)  โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ปราสาทโอซาก้า  เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ ห้างอิออนมอลล์ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ยามานาชิ คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะฮักไก  โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ คุ้ม!!!Wifi on bus + ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ ชาบู ไม่อั้น!!!
วันเดินทาง 13 - 17 เม.ย. (วันสงกรานต์) , 20 - 24 เม.ย. , 27เม.ย. - 1 พ.ค. 61
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น:   37,900 - 27,900 บาท
สายการบินSCOOT (TR)
Code:   AIJ-TR82-5D4N-TR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ 2561ทัวร์ญี่ปุ่น Wow #1 Golden Route Tokyo Osaka 5 Days 3 Nights (TR81) มี.ค.-เม.ย.61 (สงกรานต์61)  ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต ฟูจิ มัตสึโมโต้ โตเกียว โอชิโนะฮักไก หรือขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดทอง คินคะคุจิ ริงกุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ  พักมัตสึโมโต้ ออนเซ็น 1 คืน โอกากิ/นาโกย่า 1 คืน โอซาก้า/คันไซ 1 คืน
วันเดินทาง :  26 - 30 มี.ค. , 2 - 6 เม.ย. , 9 -13 เม.ย. (วันสงกรานต์) , 16 - 20 เม.ย. , 23 - 27 เม.ย. 61
ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น :   36,900 - 31,900
สายการบิน :  SCOOT (TR)
Code:   AIJ-TR81-5D4N-TR

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สงกรานต์ 2561ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2018 เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ นาบานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชั่น) นาโงย่า ทะเลสาบฮามานะ ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) หุบเขาโอวาคุดานิ นั่งรถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว วัดอาซากุสะ TMG หรือ สวนอูเอโนะ อิออนพลาซ่า
วันเดินทาง11-15, 13-17 เม.ย.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :    52,900 - 53,900  บาท
สายการบิน :  Air Asia X (XJ)
Code:  A6-OSA-TYO-5D4D-XJ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2018 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน นาโกย่า ทะเลสาบฮามาน่ะ ยามานาชิ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น ภูเขาไฟฟูจิ ยามานาชิ โอชิโนะ ฮัคไค เก็บสตรอเบอร์รี่  โตเกียว ชินจูกุ โตเกียว ไซตามะ เมืองเก่าคาวาโกเอะ โตเกียว วัดอาซากุสะ อิออน มอลล์ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง  หรือซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ พิเศษ!!! ทานบุฟเฟต์ขาปู
วันเดินทาง :   11-17, 12-18, 13-19 เม.ย.61
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   59,900  - 61,900 บาท 
สายการบิน :   Thai Airway (TG)  
Code:   A1-OSA-TYO-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สงกรานต์ 2018เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 นารา ชมซากุระที่เนินเขาโยชิโนะ วัดโทไดจิ มิเอะ หมู่บ้านนินจาอิกะ มิเอะ ศาลเจ้าอิเสะ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต สวนนาบานะ โนะซาโตะ นาโกย่า ทะเลสาบฮามาน่ะ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น ภูเขาไฟฟูจิ ยามานาชิ โอชิโนะ ฮัคไค เก็บสตรอเบอร์รี่ โตเกียว ชินจูกุ  โตเกียว ไซตามะ เมืองเก่าคาวาโกเอะ โตเกียว วัดอาซากุสะ อิออน มอลล์ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
วันเดินทาง :   11-17, 12-18, 13-19 เมษายน 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   61,900  - 63,900 บาท 
สายการบิน :   Thai Airway (TG)  
Code:   A1-OSA-TYO-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2018เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮย์อัน นาโกย่า นาโกย่า ทะเลสาบฮามาน่ะ โกเทมบะ เอาท์เล็ท คาวากูจิโกะ ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น  ยามานาชิ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ชินจูกุ  โตเกียว นิกโก้ น้ำตกเคง่อน ทะเลสาบชูเซ็นจิ ศาลเจ้าโทโชกุ คินูกาว่า ชมสวนซากุระ คินูกาว่า เก็บสตรอเบอร์รี่ โตเกียว วัดอาซากุสะ  อิออน มอลล์ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
วันเดินทาง :   11-17 เมษายน 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   67,900  บาท 
สายการบิน :   Thai Airway (TG)  
Code:   A1-OSA-TYO-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ญี่ปุ่น พิงค์มอส 2018เที่ยวญี่ปุ่น 2561 นารา วัดโทไดจิ เกียวโต อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ ปราสาททอง ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด โอวาคุดานิ (รถบัส) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) วัดอาซากุสะ โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) ตลาดปลาซึคิจิ โอไดบะ
วันเดินทาง :   24 - 30 พฤษภาคม 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   48,900  บาท 
สายการบิน :   Thai Airway (TG)  
Code:   AMJ-OSA-TYO-7D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»